S1

ATLETIKA

Atletika zahrnuje základní pohybové schopnosti člověka, a tudíž je vhodná i pro děti již od nejmladšího věku. Nejprve děti provádí pohyby a pohybové činnosti neřízenou formou, ale postupem času se tato forma změní na organizovanou výuku, která nastává příchodem dítěte do vybraného sportovního kroužku. Velmi důležitou roli v tomto programu proto hraje správně nastavený systém. Je zřejmé, že když chceme pracovat s dětmi v souvislosti s rozvojem jejich atletických a pohybových dovedností, musíme se nejprve seznámit s potřebnými fakty, aby naše výuka splňovala správné cíle a rozvíjela rovnoměrně mentální a fyzický vývoj dětí tím nejlepším směrem. Díky hravé a zábavné formě cvičení dle programu si děti zlepšují své atletické dovednosti, aniž by si to uvědomovaly. 

ČINNOSTCVIČENÍSPLNĚNOTÝDNYČETNOSTZAČÁTEK
1Atletická abeceda10 cviků 2
2BěhKrátké tratě, v přírodě
3SkokZ místa, do dálky, do výšky
4HodNa cíl, do dálky

Poznámky: Využít materiál a pomůcky školy, potřebné pro cvičení.