PŘEDMĚTY

V rámci programu „Český ochránce“ se klíčově zaměřujeme na tři hlavní body: vysvětlit, naučit a spojit.

Vysvětlit: Naším cílem je poskytnout dětem a mladým lidem srozumitelné a komplexní informace o bezpečnosti, prevenci a správném chování v různých situacích. Vysvětlujeme jim, jaké jsou potenciální hrozby a rizika, se kterými se mohou setkat, a proč je důležité chránit sebe i druhé. Zároveň se snažíme vysvětlit hodnoty, jako je respekt, solidarity a odpovědnost, které jsou základem bezpečné a harmonické společnosti.

Naučit: Vedle vysvětlování je pro nás klíčové děti a mladé lidi skutečně naučit. Vytváříme interaktivní výukové materiály, cvičení a testy, které jim umožňují prakticky aplikovat a procvičovat získané znalosti. Důraz klademe na praktické dovednosti, jako je poskytování první pomoci, zvládání konfliktních situací nebo bezpečné zacházení s technologiemi. Chceme, aby naše děti nejen rozuměly bezpečnosti, ale také byly schopny jednat v souladu s tím, co se naučily.

Spojit: Program „Český ochránce“ si klade za cíl propojit všechny relevantní subjekty do jednoho celku. Spolupracujeme s rodiči, školami, veřejnými institucemi, místními samosprávami a dalšími organizacemi, které mají zájem o bezpečnost a prevenci. Společně se snažíme vytvořit silnou síť, která podporuje a posiluje program „Český ochránce“ ve svém úsilí vzdělávat a připravovat naše děti a mladé lidi na budoucnost. Spojením sil a zdrojů můžeme dosáhnout většího účinku a šířit povědomí o bezpečnosti a prevenci do širšího okruhu lidí.

Vysvětlení, výuka a propojení jsou klíčové prvky programu „Český ochránce“. Společně se snažíme vybudovat silnou a bezpečnou společnost, ve které jsou naše děti připraveny čelit výzvám a nést zodpovědnost za své vlastní i kolektivní bezpečí.

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Lektoři & Učitelé