Staň se i ty
ČESKÝM OCHRÁNCEM

ochrana | vzdělání | budoucnost

Cílem programu je přispět k výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti prevence násilí a kriminality a tím i k vytváření bezpečnější společnosti. Program se snaží zapojit co nejvíce škol a dalších institucí do této problematiky a nabídnout jim kvalitní vzdělávací materiály a tréninkové plány pro děti a mládež. Tím se snaží předejít vzniku kriminálních činů a agresivního chování a rozvíjet pozitivní hodnoty jako je respekt k druhým, toleranci, odpovědnost a sebeovládání. Zároveň program Český ochránce podporuje spolupráci mezi školami, policií a dalšími orgány veřejné správy, což může přispět k vytváření bezpečnějšího a zdravého prostředí pro všechny obyvatele.

Český ochránce
Český ochránce
Stano Gazdik

Vždy nastane čas, kdy nás opustí motivace a chut’ do dalších kroků. Je nutné nalézt tu poslední sílu, kterou se rozhodneme co dál. Pohyb lečí a tak jdu a makám na sobě jako by to bylo poprvé. Vzpomínám na dávné krásné časy a motivace se náhle vrací. Nečekat, ale udělat to je oč tu běží.“

Stano Gazdik

NA CO SE ZAMĚŘUJEME

pro mladou generaci

Program Český Ochránce pro mladou generaci se zaměřuje na výchovu dětí k bezpečnému a zdravému životnímu stylu, rozvíjení schopností pro řešení různých situací, podporu týmové spolupráce a osobnostního růstu, a zároveň přináší informace o činnosti policie a dalších bezpečnostních složek. Konkrétní aktivity, které jsou součástí programu, zahrnují například kurzy sebeobrany a první pomoci, sportovní a vzdělávací aktivity, návštěvy policistů a dalších zástupců bezpečnostních složek ve školách, a různé soutěže a projekty, které rozvíjejí kreativitu a podporují týmovou spolupráci.

Cílem je podpořit zdravý vývoj a přípravu dětí na aktivní a bezpečný život v dospělosti.

pro rodiče

Získáte přímou podporu a důvěryhodný a odborný zdroj informací v roli rozvoji dětí a mladistvých, ale i doporučení jak podporovat děti a mladistvé v rozvoji dovedností získaných v rámci programu. 

pro školy

Program český ochránce pro školy nabízí školám a učitelům spolupráci s odborníky v oblasti bezpečnosti a prevence pro zlepšení celkové bezpečnostní kultury ve škole.

pro učitele a lektory

Program Český Ochránce se snaží motivovat učitele a lektory k začlenění vzdělávání v oblasti ochrany a bezpečnosti do své výuky a nabízí jim potřebné nástroje a materiály pro úspěšnou implementaci programu do výuky.

ochrana
vzdělání
budoucnost
BEZPEČÍ

Velmi důležitým prvním krokem je připustit si, že nebezpečné situace existují a mohou se stát každému. Druhým základním pravidlem je předcházení situacím, které tyto události mohou způsobit. Dnes jsme tomu svědci, blackout, tornáda, hrozby, válečný konflikt a mnoho dalších. 

PARTNEŘI

Národní institut pro obranu a bezpečnost nicméně není určen jen mladým, k jejich formování, to je jeden z mnoha našich programů. V těch dalších poskytujeme naše letité know-how ze zkušeností z bezpečnostního prostředí, navazování kontaktů, jejich prohlubování, ale i napomoci při spojování jednotlivců i firem.

POMOC DĚTEM VETERÁNŮ

Prostředky, které od vás a podporovatelů obdržíme, jsou použity právě na pomoc dětem veteránů. I ten sebemenší příspěvek najde svého vlastníka, který obvykle hledá cestu do nové životní etapy.

Kromě finančních příspěvků můžete pomoci také tím, že podporujete a šíříte povědomí o tomto programu a jeho cílech. Můžete se také zúčastnit dobrovolnických akcí nebo přispět věcmi a materiály, které mohou být užitečné pro děti veteránů. Každý příspěvek a každá forma pomoci může mít velký dopad na životy těchto dětí a rodin hrdninů.

KONTAKT

Stanislav Gazdik, MBA

ředitel

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

na podporu aktivit Českého ochránce

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.
Číslo účtu: 2002638437/2010

Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1, Česká rep.

IBAN: CZ53 2010 0000 0020 0263 8437
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX