Vážení zájemci o zapojení do programu „ČESKÝ OCHRÁNCE“ jako lektoři,

Děkujeme vám za váš zájem o podporu našeho programu a ochranu naší mladé generace. Jste-li veteránem, válečným veteránem, nebo máte vojenské zkušenosti, rádi bychom vás pozvali, abyste se stali součástí našeho týmu lektorů a přispěli svými znalostmi a dovednostmi k formování budoucích ochránců naší vlasti.

Program „ČESKÝ OCHRÁNCE“ si klade za cíl vzdělávat mladé generace ve formě mimoškolních aktivit, kroužků a přednášek nejen v oblasti vlastenectví, ale zejména ve zdravém těle a zdravém duchu. Naše programy připravují a formují mladou generaci a budují základní kameny pro budoucí reálný život. Vaše cenné zkušenosti a dovednosti by mohly být klíčem k dosažení našich cílů.

Zapojení veteránů jako lektorů přináší jedinečnou příležitost pro mladé lidi poznávat nejen historii a hodnoty naší země, ale také se učit od těch, kteří vše prožili na vlastní kůži. Vaše příběhy, dovednosti a odhodlání mohou inspirovat a formovat mladé ochránce naší společnosti.

Pokud máte zájem stát se lektorem programu „ČESKÝ OCHRÁNCE“ a sdílet své zkušenosti s mladými lidmi, prosím, vyplňte následující registrační formulář a zašlete ho na e-mailovou adresu info@ceskyochrance.cz.

Vaše podpora je klíčová pro budoucí bezpečnost a ochranu naší země. Děkujeme, že s námi budujete lepší budoucnost.

S úctou,

Tým programu „ČESKÝ OCHRÁNCE“