Negativní vlna

Dnešní společnost uměle vytváří všemožné varianty překážek, ale neučí je překonávat. Sportovci, učitelé, rodiče i lídři firem nepochopili přesný směr rozvoje každého svěřeného jedince nebo týmu. Ne každý člověk dokáže být sám sobě trenérem a proto se obrací na druhou osobu, které věří k dosažení svého vytýčeného cíle. Ale co nastane, když sportovec ukončí svoji kariéru nebo rodič, divák, trenér nebo lídr není spokojen s našim výkonem? Přichází negativní vlna.

Negativní vlna dle mých zkušeností má pět stupňů účinku. Prvním stupněm je reakce v běžném stavu, která je prvním krokem negativní vlny. Zde jde o rychlou reakci na daný problém, většinou se jedná o nadávku nebo neverbální komunikaci (vulgární znakové gesta).

„Nauč se na tyto gesta připravit, pochop jejich vliv a spláchni je“

Druhý stupněm negativní vlny je myšlenkový otřes, zde platí, že čím větší a silnější je negativní myšlenkový otřes, tím větší a silnější bude naše negativní reakce. 

„Zastav svůj dech na 1min, pokud to nedokážeš více trénuj svoji uvolněnost“ 

Třetím stupněm negativní vlny je celoplošné šíření negativní vlny, zde platí systém řetězové reakce a to, vezmu s sebou všechny, kteří mi to dovolí a přidají se na moji stranu negativního myšlení.

„Vím, že lidé jsou extrémně vnímaví vůči náladám, emocím a způsobům myšlení v prostoru, kde se momentálně nacházejí a reagují negativní infekci. Mě chrání moje bezpečnostní karanténa před touto infekcí “

Čtvrtým stupněm negativní vlny je dočasný ústup negativního myšlení, kdy si myslíme, že vše pominulo a špatně odhadneme jev skutečností a negativní vlna se vrací ještě silnější.

„Staň se tvořitelem vlastní image, než abys byl pouhým stínem dnešní společnosti, která tě uzavírá v bludném kruhu“

Pátým a posledním stupněm negativní vlny je negativní vlnobití, zde jde o neustálý návrat negativních vln, které se odrážejí od okolí a mohou se několikrát vracet. Platí zde také pravidlo, že čím větší překážka tím větší negativní odraz.

„Vytvoř si pevné základy a sdílej připravenost pro šíření celoplošné pozitivní energie a bezpečí ve svém okolí“

Ochrana před negativní vlnou spočívá především v připravenosti a informovanosti, ve spolupráci a v dlouhodobém budování a šíření pozitivní energie v celoplošném měřítku. Je to právě tak, že je člověk sám sobě trenérem, proto také sám sobě klade zvýšené požadavky na svou ostražitost, stává se produktivním ochráncem, ale musí jít i s dobou a své techniky neustále modernizovat. Změna situace je v rukách samotných lidí, vše závisí na převládající volbě každého člověka.

V současné době není žádný program ani systém, který by řešil oblast negativní vlny a právě proto jsem vytvořil Pyramidu bezpečí. Pyramida bezpečí, která nabízí prevenci, studium a ochranu před negativní vlnou. Celkově všem obyvatelům schází neinformovanost a nepřipravenost v této oblasti násilí a nebezpečí. Lidé totiž nechtějí přijmout varování a vědomě přehlížejí význam reálným hrozbám v dnešní době.

Sdílet článek:

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Další příspěvky

Disciplína

Disciplínu máme každý přirozeně v sobě, kolikrát o tom ani nevíme. Disciplína je jako dítě, musíme se o ní starat a rozvíjet jí po celou dobu

Pokračovat »

Myšlenkový otřes

Myšlenkový otřes může být stresové vychýlení typu negativní nebo pozitivní a lékaři tento stav nazývají homeostáza. Homeostáza je udržovaná vrozenými sebe regulačními mechanismy těla, přičemž

Pokračovat »

Pomáhat a spojovat

Dnes jako nikdy předtím máme nespočetné možností různorodých možností spojení napříč profesemi, koníčky, generacemi, kulturami i oceány. Spojení je myšleno nalezením energie, která nám pomáhá

Pokračovat »

Vášeň

Co je vášeň?  Vášeň je důležitý stupeň emoce. Přitahuje nás k člověku, myšlence, víře, věci nebo hodnotě a výrazně ovlivňuje naše myšlení i působení na tomto světě.

Pokračovat »