Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí, stačení a odhodláni. Dědictví těch, kteří před námi hrdě stáli,posvátné jest a budoucnost nám tím dali.V srdcích všech, kteří vlast svou milují,ochránci světlo naděje neustále sledují. Dnes je doba plná […]

Sportovní rodinný den

Zúčastnili jsme se úžasné akce k výročí operace „Anthropoid“, pořádané jednotou Orel Prahy 8. Jednou z hlavních atrakcí byl námi nabídnutý zkrácený branný závod Partyzánský samopal, který zapojil všechny zájemce o adrenalinovou zábavu.   Účastníci museli projít různými nástrahami na překážkové dráze, které simulovaly partyzánský terén. Zvládnout parakotoul, nebylo pro mnoho z účastněných opravdu jednoduché. Dále účastníci […]

Nakladatelství NIOB

Národní institut pro obranu a bezpečnost, díky získané licenci bude mít možnost vydávat knihy a publikace, což může být velmi užitečné pro šíření informací a vzdělávání lidí v oblasti bezpečnosti a obrany. Pro nás být nakladatelem znamená, že budeme mít odpovědnost za obsah a kvalitu publikací, které vydáme. Je důležité, aby naše publikace byly přesné, […]

Studium MBA

Splnění mého dalšího cíle a to úspěšné ukončení studia Master of Business Administration (MBA) specializace Executive Management. Věřím, že tento můj osobní úspěch mi může otevřít pár nových dveří v moji kariéře. Chci využít tyto načerpané znalosti a dovednosti v oblasti podnikání a i k tomu, abych pomohl vést a řídit jako ředitel Národní institut pro […]

Bezpečnostní reakce občana

Vidím, slyším, vnímám! Tuhle „svatou trojici“ se snaží vysvětlovat každému, kdo se ptá, jak žít bezpečně. Protože když se k tomu ještě přidá přemýšlení, dá se vyhnout téměř všem nebezpečným situacím. Jen málokdy vás někdo napadne absolutně nečekaně. Když se budete dívat kolem sebe, naslouchat a vnímat, tak včas poznáte, kudy nemáte chodit nebo komu […]

Ochránce ve školách

Historie V roce 1935 byl vydán Výnos Ministerstva školství o výchově žáků národních škol k brannosti s důrazem na mravní a občanskou výchovu, na vědomosti a dovednosti důležité z hlediska vlastní bezpečnosti a na tělesnou výchovu, zejména cvičení v přírodě. Branná výchova prostupovala všemi předměty, a to na všech stupních národní školy. Po přípravě v […]

NIOB

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIOB) je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení. […]